BLOG ZONDER NAAM
Categorieën

Deze week de mestproblematiek maar een onder de loep nemen..... Een wereld van onbegrijpelijke onbegrip!

Jantje loopt langs een wei en ziet daar een boer staan. En hij is de akker aan het bemesten en Jantje vraagt: "Wat ben jij aan het doen?" Den boer zegt: "Ik ben aan het bemesten, zie jij dat niet?" Dan vraagt Jantje: "En waarom doe jij dat?" " Dat is voor op mijn aardbeien" En jantje zegt:: "Ah, ik doe dat met suiker... maarre.....Ieder zijn eigen smaak hoor!!!!"

Een boer wordt met een veel te zwaar beladen wagen met mest aangehouden door een motoragent. De agent loopt op de tractor af en terwijl hij de strontvliegen die om zijn hoofd vliegen weg jaagt zegt hij: "Zo meneertje, is die wagen niet een beetje zwaar beladen?" De boer zwijgt, maar lacht om de strontvliegen. Agent: "Wat is er zo grappig?" Boer: "Dat zijn kontendraaiers." Agent: "Wat bedoelt u daar mee?" Boer: "Dat zijn vliegen die om de kont van de koeien draaien." Agent zwaaiend met bonnenboekje: "U vergelijkt mij toch niet met de kont van een koe?" Boer: "Nee hoor, ik niet. Maar die vliegen die hebt daar een neus voor!"

Een boer wordt door een koe flink op zijn tenen getrapt. De volgende dag is zijn voet helemaal blond en blauw. Hij gaat naar de dokter in het dorp en zegt: “Dokter kijkt U eens naar mijn voet.” Zegt de dokter: “Da’s ook sterk! Een koevoet!”

 
 
Reacties

Jiskefet

Humor op het platteland...

 
 
Het lachen vergaat je wel als je moet werken onder de kostprijs van je producten.
Door de ophokplicht liggen de opbrengsten van de kippenboeren onder vuur. De vrije uitloop-eieren worden door een regel in de wet nu scharreleieren, die minder geld opbrengen; en... waardoor er nu een overschot aan scharreleieren is, die de prijs nar beneden druk, met het gevolg dat alle kippen-eieren-boeren getroffen worden door een mindere prijsopbrengst voor hun producten. Breng je de kippen naar de slacht, dan gaan ook daar de prijzen naar beneden. De consument merkt daar niets van, want de prijzen in de winkel zakken niet. Dat geld blijft ergens in de tussenhandel hangen...
 
De melkprijs is door het wegvallen van het qoutum gekelderd. Er zijn boeren die als een gek zijn gaan melken, en meer koeien dan mogelijk is zijn gaan houden. Zij zijn diegenen die de boeren die wel 'grondgebonden' zijn gebleven nu de nek omdraaien door veel te veel mest te produceren. Iedereen moet nu gaan inleveren om de nieuwe mestregels te gaan betalen. Of we het nu leuk vinden of niet... 
Reacties

'Melkkoe dupe van nieuwe milieuregels'

Het welzijn van koeien komt in het geding door strengere milieuregels. Nu de melkveestapel fors moet inkrimpen, zullen koeien volgens onderzoeksbureau CLM meer melk moeten leveren en vaker op stal blijven. Boerenorganisatie LTO erkent dat de nieuwe regels 'soms op gespannen voet staan' met dierenwelzijn.
Het aantal melkkoeien in Nederland moet dit jaar met zo'n 10 procent omlaag om het mestoverschot van de veehouderij in te perken. Melkveehouders worden daardoor gestimuleerd om de melkproductie op te voeren van de koeien die ze overhouden.  Een koe die met meer voer gepusht wordt om meer melk te produceren, krijgt sneller ziektes als uierontsteking en problemen met zijn stofwisseling. Ook zullen minder koeien in de wei zullen komen.
Zo zullen de dieren eerder last krijgen van stofwisselingsziektes, als fosfortekort. Dit onstaat voonamelijk rond het afkalven. De koe verliest fosfor via de biest en melk en neemt rondom kalven minder voer op. Fosfortekort treedt vaak tegelijkertijd met melkziekte (calciumtekort) op. Een koe die een tekort aan fosfor heeft lijkt ook op een koe die melkziekte heeft.  In de stal kan de boer precies controleren wat de koe eet en daarom zullen meer veehouders hun vee binnenhouden, ondanks de beweidingsstumulans. Ook kan men dan dus efficiënter produceren.
Het inkrimpen van de melkveestapel zal dit jaar ook leiden tot meer veetransporten, omdat een deel van de koeien waarschijnlijk in het buitenland zal moeten worden geslacht als de capaciteit van Nederlandse slachthuizen niet toereikend is. Een groot deel van de te slachten koeien zal drachtig zijn. Nu is het in Nederland bij wet verboden om hoogdrachtige koeien te vervoeren dan wel te slachten. Men mag namelijk een ongeboren kalf geen letsel toebrengen. Daar staat een boete op van €1500,-- euro. Toch zullen stoppende boeren hun vee aantoonbaar moeten laten slachten van het jongste kalf tot de oudste koe. Dierenleed? Nee, fosfaatwet!
 
Geen alternatief
Actiegroep Wakker Dier roept de Tweede Kamer op om een stokje te steken voor de plannen van Staatssecretaris Van Dam van Landbouw.
 
,,Die leiden tot verdere industrialisering van de veehouderij. De koe draait nu op voor het fosfaatoverschot.'' Landbouworganisatie LTO staat wel achter het nieuwe mestbeleid. ,,Er is geen alternatief. We moeten toe naar een duurzame melkveehouderij. Maar soms staan de milieudoelen op gespannen voet met het welzijn van de dieren,'' erkent voorzitter Kees Romijn van LTO Melkveehouderij, ,,En andersom, en heeft de boer niet het geld beschikbaar om te investeren in welzijn én milieu.
Reacties

Stel: Je bent vrachtwagenchauffeur en van hogerhand heeft men het plan gemaakt om de broeikasgassen te beperken en minder vrachtwagens te laten rijden. Vrachtwagenchauffeurs kunnen hun truck op laten kopen door de staat. Leuk verzonnen, maar wie gaat dat betalen? Ook daar is aangedacht! Alle vrachtwagenchauffeurs moeten iedere week 1 cent per gereden kilometer van hun loon afdragen. Dit wordt in een pot gestopt om de vrachtwagens van op te kopen en te vernietigen.

En denkt u dat die chauffeurs dat pikken? Nou ik ben bng dat het hele land plat gelegd wordt die die gasten. De snelwegen afgezet, overal file's creëren..... want wie pikt dat,  dat het loon dat men verdient zomaar afgenomen wordt? Juist ja..... de rundveehouders. Ik heb tenminste nog nergens gehoord dat er actie gevoerd wordt voor behoudt van koopkracht in de rundveesector. ....En daar wordt toch al de hoofdprijs niet verdiend....

Hoe je het ook wendt of keert, het fosfaatreductieplan gaat melkveehouders pijn doen. Van alle melkveebedrijven komt 35 procent in de problemen wanneer de melkprijs onder de 30 cent zakt. Tussen 2009 tot 2016 heeft de kritieke melkprijs voor zowel de korte als de lange termijn geschommeld tussen respectievelijk 24,39 euro en 37,11 euro, naar 30,36 euro nu  per 100 kilo melk. Oorzaken zijn de gestegen voerkosten en de investeringen die er de afgelopen jaren zijn gedaan. Uit het onderzoek naar de kritieke melkprijs blijkt dat bij een melkprijs die op korte termijn onder de 30 cent zakt, 35 procent van de bedrijven in de problemen komt. Wanneer de melkprijs op lange termijn gemiddeld onder de 30 cent blijft, kan dit percentage oplopen tot 85 procent, aldus het LEI.

En als je al niet teveel verdient komt de melkfabriek ook nog eens met een gezellige brief dat van de 100kg.  geleverde melk 0,18 eurocent ingeleverd moet worden om stoppende boeren, die stoppen om de fosfaatrechten, te compenseren. AUW!!! Dat doet pijn in de portomonaie!

(ik lever dus aan de Leerdammer-melkfabriek, onderdeel van BEL)
 
 
Wat mij nog het meest in het verkeerde keelgat is geschoten is dat de dag nadat ik deze brief kreeg, in de media kwam dat er vanuit Brussel in zak geld gevonden was om de opkoopregeling van stoppende boeren te bekostigen!
Ja ja..... Geld uit onze eigen zak dus...
 
Reacties
muziek over mest en mestproblemen....
Je wordt er niet vrolijk van, maar er wordt wel overgezongen
En wat het onderwerp betreft: Ik kom er zeker nog op terug!
********

Farce Majeur - Waar blijft de Willie Wortel

 

 

 Arno Meijerman en Erik Trompert -  Laarzenactielied

 

 

Reacties
Laatste reacties
FREE photo hosting by Gratis Foto Uploaden
Boerin Zonder Naam
Aangezien Weblog niet opschiet met de blogs updaten hier een een noodgeboren blog.....
 
Sinds kort ook te vinden op:
Dezelfde blog....andere lay-out...
 
 
 
.
 
 
 
 
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl