BLOG ZONDER NAAM
Categorieën

Binnen het het korps Landelijke Politiediensten, Verkeerspolitie, Verkeersregelaars, werkt men veel met gevarentaal. Dit omdat er veel lawaai in het verkeer is en men toch duidelijk en 'verstaanbaar' over moet komen. Alle weggebruikers zijn verplicht om de  door middel van gebaren gegeven aanwijzingen van de verkeersregelaar op te volgen. Deze persoon kan dit ondersteunen door een signaalfluitje of een vlag meenemen, maar het hoeft niet.
De nu volgende gebaren zijn de meest gebruikte.


p01.gif (4937 bytes)Algemeen stopteken


p02.gif (4846 bytes)Stopteken voor het verkeer dat van voren nadert


p03.gif (4819 bytes)Stopteken voor het verkeer dat van achteren nadert


p04.gif (5110 bytes)Stopteken, zowel voor voor het verkeer dat van voren, als van achteren nadert


p05.gif (3533 bytes)Stopteken voor het verkeer dat van rechts nadert


p07.gif (3771 bytes)Teken tot snelheid verminderen
De politie is zich ten zeerste bewust van het feit dat het een wat eenzijdige communicatie betreft.  Veel verkeersdeelnemers volgen de aanwijzingen op en vervolgen hun weg. Een enkeling heeft behoefte om te reageren met een beleefde groet aan de verkeersregelaar:
                                                                     


Of in enkele gevallen een anderssoortige groet, waarvan wij u kunnen berichten dat een beledigen van een ambtenaar in functie strafbaar is: 


                                                                           


Lees meer...   (3 reacties)
 
 
Vandaag een scene van het Belgische
 "Buiten de zone"
ALCOHOLCONTROLE


 
 


Reacties
In verband met een nieuw reclasseringsproject, en de hoge populariteit van het programma Boer zoekt vrouw vragen wij uw aandacht voor een nieuw concept programma:

BOEF ZOEKT VROUW

Hier een test aflevering:
 

Lees meer...   (2 reacties)
 
 
 
ImagesCA7XWWRW
 
De politie is uw beste kameraad, ook tijdens het Carnaval.
 
Om dit feest voor een ieder in goede banen te leiden, o.a. tijdens de vele optochten, zult u ons overal tegenkomen. Zowel als participerent in de feestvreugde, zoals hier:
 
IMG_3252
 
Danwel een controlerende taakhebbende, zoals hier:
 
We willen u er daarom nogmaals op wijzen dat ook tijdens het carnaval overmatig alcoholgebruik strafbaar is.
Houdt het daarom voor iedereen gezellig en drink met mate(n)!
 
ImagesCALXOKIE
 
Dan houden we het voor iedereen gezellig!
 
 
ALAAAAAAAAAAF!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Reacties

 
Voor het geval dat u het nog niet wist: Nederland krijgt rijdende high-tech politiebureaus. De nieuwe generatie voertuigen waarmee agenten binnenkort de straat op worden gestuurd, zitten boordevol technische snufjes en slimmigheidjes, waardoor een mobiel kantoor ontstaat waar dienders vrijwel al hun noodzakelijke werkzaamheden kunnen uitvoeren.
"Met de komst van hightech voertuigen zetten we een goede stap in de toekomst. Agenten hoeven straks niet meer voor ieder wissewasje naar binnen, maar kunnen zaken eenvoudiger op straat afhandelen in hun mobiele werkplek. Daarmee heeft de politie dan ook een 'bureau' op straat", vertelt commissaris Ans Rietstra, namens de Raad van Korpschefs verantwoordelijk voor het wagenpark.


Volkswagen is de gelukkige die de komende acht jaar meer dan 10.000 voertuigen mag leveren. Er komen ook nog eens een paar duizend BMW-motoren bij. Dat betekent dat merken als Mercedes, Volvo, Ford en Opel worden afgeschreven. "Alle Nederlandse politievoertuigen zijn straks gestandaardiseerd. Dit betekent dat er één merk politieauto, één merk politiebus en één merk politiemotor is. Dit komt de herkenbaarheid voor het publiek ten goede", verklaart Rietstra de keuze. "Welke auto er voor de noodhulp en surveillances komt, is nog niet bekend. We gaan kiezen tussen een Passat en een Touran."

De voorgangers van het High-tech politie busje waren:


De jaren '50 - '60

De jaren '60 - '70

 
 
de jaren '80 - '90
( het zwarte busje werd verbannen vanwege de dreigende kleur)

hedenLees meer...   (2 reacties)

Liedjes over de sterke arm der wet:

*********************

K3 - De politie

 

The Strangers -  Bij de Rijkswacht 

  

Eva Simons & Konshens - Policeman 

 

The Hoosiers - Cops and Robbers

 

Harm Wierstra - de politie je kameraad

 

Reacties
Je zou denken dat het een 1 aprilgrap was....
De sterke arm der wet komt met een oplossing voor het file-probleem: Kabelen.
 
 
Kabelen
Hoofdcommant D. Planeel betoogt dat als iedereen kabelt het fileprobleem gehalvariseerd kan worden. Bij het kabelen trekt men of kan men getrokken worden. Met kabelen kan men ook ritsen; de files worden twee maal zo kort, aldus Planeel. Dan wordt hij toch aan het twijfelen gebracht.
 
Reacties
 
 
 
 
Blijf rechts rijden en waarschuw de spookrijder met lichtsignalen!
Dit hoort u met regelmaat op de autoradio.
Vandaag dus:

 Spookrijden

Een spookrijder is een automobilist die, door bepaalde omstandigheden, in de verkeerde rijrichting rijdt. Dit tegendraads rijgedrag komt niet alleen voor op autosnelwegen. Ook op niet-autosnelwegen zoals dubbelvakswegen, of wegen met plaatselijke rijstrookverdubbelingen en wegen met eenrichtingsverkeer komt het fenomeen voor. De confrontatie met een spookrijder is altijd een anstige ervaring.

Als je op een autosnelweg rijdt, dan verwacht je dat er links, achter je en zelfs rechts van je wagens opduiken, maar zeker geen voertuig dat plots op de linkerrijstrook in de tegenovergestelde richting komt aangereden. Een spookrijder zal, zelfs wanneer hij het doorheeft dat hij verkeerd is, automatisch rechts blijven rijden. Voor jou dus de linkerrijstrook (of het zou een verdwaalde Brit moeten zijn die links rijdt). Wanneer je geconfronteerd wordt met een spookrijder zorgt dat niet alleen voor een flinke dosis adrenaline, je zal wellicht ook doodsangsten uitstaan. Niet ten onrechte. Niet alle spookrijders veroorzaken een ongeval, maar indien wel, dan zijn de gevolgen doorgaans zeer ernstig. Dat is ook niet te verwonderen. Ongevallen met spookrijders zijn meestal frontaal en gebeuren vaak met een relatief hoge snelheid. Zo is het risico om te sterven in een ongeval met een spookrijder maar liefst 7 maal groter dan in een gewoon ongeval op een autosnelweg. Niet alleen tijdens de werkdagen, ook in het weekeind wordt het met de dag drukker. Tijdens die weekeinds krijgt de verkeersredactie trouwens, in vergelijking met gewone werkdagen, gemiddeld meer meldingen van spookrijders binnen. Wellicht gaat het hier in de meeste gevallen om chauffeurs die zich tijdens een uitstap op onbekend terrein begeven en verkeerd rijden. De slechte weersomstandigheden en het donkere weer zijn meer dan waarschijnlijk twee factoren die dit fenomeen in de hand werken.

Verklaring

Je kan je de vraag stellen hoe het mogelijk is dat spookrijden zo vaak voorkomt. Vooral als je bedenkt dat alle autosnelwegen uitgerust zijn met uniforme signalisatie en dat al die wegen – vooral in ons land dan – 's nachts goed verlicht zijn

Vooral ter hoogte van op- en afritten – waar de spookritten vaak beginne – tracht men door een goede signalisatie en verlichting vergissingen uit te sluiten. Maar ondanks dit alles slagen sommige mensen er toch in om een snelweg in de verkeerde richting op te rijden. Wel moeten we toegeven dat op bepaalde plaatsen de signalisatie of de aanleg van een verkeerswisselaar niet altijd optimaal is.Ter hoogte van parkeerplaatsen, benzinestations en bij het begin van een snelweg kan een automobilist per vergissing z'n weg in de verkeerde richting verder zetten.

Hier en daar laat men wel eens een steekje vallen en is de signalisatie niet altijd even duidelijk of is de afrit (voor een spookrijder de oprit) zodanig aangelegd dat die makkelijker aanleiding kan geven tot spookrijden.

Wie zit er nu eigenlijk aan het stuur van zo'n spookwagen? Wat voor chauffeurs zijn dat?

Er bestaat geen uitgesproken typisch profiel van een spookrijder. Ieder van ons is een potentiele spookrijder. Zo zijn velen erg onregelmatige (en dus onervaren) chauffeurs. Onder de spookrijders telt men immers zeer weinig beroepschauffeurs en militairen. Verder zijn spookrijders, vergeleken met de gemiddelde chauffeurs, vaker betrokken bij een ongeval en begaan ze meer overtredingen.

Daarnaast zijn er volgens de statistieken duidelijk meer oudere chauffeurs en automobilisten die gedronken hebben én komt het spookrijden vooral 's nachts voor.

Dit laatste heeft meer dan waarschijnlijk te maken met het zicht dat niet honderd procent in orde is.
In grote lijnen kunnen we een aantal categorieën onderscheiden:
  •  mensen die rijden onder invloed van alcohol, drugs en/of medicijnen

  •  mensen die door minder goede of verwarrende signalisatie de verkerde kant   oprijden 

  •  mensen die door verstrooidheid of onoplettendheid een spookrijdersrit beginnen

  • en tenslotte mensen die bewust spookrijden

Deze laatste groep kan men nog eens opdelen in verschillende groepen.

Zo zijn er mensen die onbewust verkeerd rijden en die fout trachten te herstellen door gewoon verder te rijden in de hoop iets verderop (aan het volgende af- en oprittencomplex) die fout goed te maken.

Daarnaast zijn er ook chauffeurs die bewust spookrijden om tijdwinst te boeken. En tenslotte zijn er mensen die het doen voor de kick, een weddenschap of om zelfmoord te plegen.

 

Oplossingen

Een betere infrastructuur; meer en duidelijker signalisatie (grotere en opvallender borden bijvoorbeeld), goede en extra wegmarkeringen en eenbetere verlichting. Met deze aanpassingen zou je al een groot aantal spookritten kunnen uitsluiten

Probleem blijft natuurlijk de minder nuchtere chauffeurs die onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen gewoon niet meer weten wat ze doen en de mensen die opzettelijk de verkeerde kant uitrijden.

Om die terug te dringen moet je al uitpakken met zeer drastische middelen.

Wat doen als er een spookrijder opduikt?

  • Vertraag en houdt uiterst rechts tot je bijna op de pechstrook rijdt. Dit is de beste manier om de gevolgen van een dergelijke ontmoeting te vermijden. Studies tonen immers aan dat spookrijders sterk geneigd zijn om rechts te rijden (dus op de linkse rijstrook voor jou).

  • Geef eventueel signalen met je koplampen op het ogenblik dat je een spookrijder kruist. Niet eerder, anders raakt hij in paniek.

  • Zet je waarschuwingslichten aan en houdt halt bij de eerste praatpaal om aan de politiediensten de aanwezigheid van een spookrijder te melden. In ons land staat er om de 2 kilometer zo'n praatpaal. Het gebruik van deze noodtelefoons in plaats van een gsm biedt het voordeel dat de plaats en de rijrichting vanwaar de oproep komt, zonder fouten kan worden geregistreerd.

  • Wat doen als je per vergissing zelf gaat spookrijden?

  • Vertraag en zet je kruis- en waarschuwingslichten op. Versnel in geen geval om zo snel mogelijk de volgende oprit te bereiken.

  • Let goed op dat er geen enkel voertuig uit de tegenovergestelde richting opdaagt, rij naar de pechstrook en stop. Zijn er toch tegenliggers, hou dan zoveel mogelijk rechts, zodat het naderende voertuig een uitwijkmanoeuvre kan uitvoeren (naar rechts)Verwittig onmiddellijk de politie (bij voorkeur via een praatpaal). Ze zullen je terug op weg helpen

 

Videobeelden van gevaarlijk spookrijden:

Lees meer...   (1 reactie)
 

Hoe te handelen bij een gestolen kerstboom:

 
Reacties
 
Vandaag wat tips van oom agent betreffende motorrijden:
 
Kijk, vroeger was niet alles veel beter....
En ja, alle begin is moeilijk....
 
...maar jong geleerd, oud gedaan!
En onthoud: Niet met drank op achter het stuur!
 
Dit om sanitaire noodstops te voorkomen!
Want voor je het weer slingerd iemand je op de bon.
En verdere tips voor motor rijders zijn:
Draag altijd beschermende kleding
Haal geen domme manoeuvre's uit op de weg
Draag ten alle  tijde een valhelm, ook in het zijspan
Dan is de politie je beste kameraad!
 
 
 
Reacties
Laatste reacties
FREE photo hosting by Gratis Foto Uploaden
Boerin Zonder Naam
Aangezien Weblog niet opschiet met de blogs updaten hier een een noodgeboren blog.....
 
Sinds kort ook te vinden op:
Dezelfde blog....andere lay-out...
 
 
 
.
 
 
 
 
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl